Dobry chirurg stomatolog – Kielce

W sytuacji, gdy nasz ulubiony stomatolog nie jest w stanie nam pomóc z uwagi na bardzo skomplikowany przypadek, związany z naszym uzębieniem, możemy liczyć na pomoc chirurga stomatologa. Posiadana przez niego wiedza pozwala na rozwiązanie problemów i schorzeń twarzoczaszki, tkanek miękkich twarzy, jamy ustnej, szyi, a także chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia, wady zgryzu i objawów paradontozy.

Chirurg stomatolog nie posiada wąskiej specjalizacji, gdyż charakter jego pracy wymaga znajomości tematyki z zakresu ortodoncji, periodontologii, protetyki i oczywiście chirurgii szczękowo-twarzowej.

Wykonywane zabiegi są także oparte o dziedzinę radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, anestezjologii i intensywnej terapii, neurochirurgii, chirurgii urazowej i ortopedii. Ponadto niezbędna jest przynajmniej ogólna wiedza z zakresu chirurgii plastycznej, otolaryngologii, a nawet okulistyki. Zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej zazębiają się także z dziedziną onkologii klinicznej. Chirurg stomatolog zna również podstawy z zakresu orzecznictwa medycznego. Posiadana wiedza pozwala na przeprowadzanie, oprócz oczywistego chirurgicznego usuwania zębów mlecznych, stałych i zatrzymanych, takich specjalistycznych zabiegów, jak chociażby:

 • resekcji wierzchołka korzenia zęba;
 • plastyki wyrostka zębodołowego;
 • plastyki połączenia ustno-zatokowego w przypadku chorób zatok przynosowych.

Chirurgia stomatologiczna w gabinecie So! Smile – Kielce

Może to brzmieć zaskakująco, lecz chirurg stomatolog potrafi udzielić fachowej pomocy medycznej także w zakresie:

 • nakłucia i drenażu opłucnej;
 • tracheotomii i tracheostomii;
 • intubacji ustno-gardłowej, ustno-tchawiczej oraz nosowo-tchawiczej;
 • trepanacji czaszki;
 • resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • wycięcia guzów podstawy przedniego dołu czaszki.

Dobry Chirurg stomatolog w Kielce

W gabinecie chirurga stomatologa otrzymamy także pomoc w przypadku konieczności nacięcia i drenażu ropni zębopochodnych, usunięcia kamieni z przewodu, którym wyprowadzana jest ślinianka podżuchwowa, usunięcia torbieli małych gruczołów ślinowych, bądź nadziąślaka.

Posiadanie wiedzy z dziedziny chirurgii plastycznej, przydaje się chirurgowi stomatologowi do przeprowadzenia między innymi zabiegów rekonstrukcji:

 • tkanek miękkich jamy ustnej, uzyskaną poprzez wykorzystanie plastyki miejscowej, przeszczepów błony śluzowej, jamy ustnej oraz skóry;
 • zniekształceń porozszczepowych;
 • czaszki, używając w tym celu płatów i przeszczepów;
 • oczodołu i żuchwy.

Znajomość zagadnień onkologii klinicznej niezbędna jest podczas leczenia raka wargi dolnej, a także nowotworów łagodnych jamy ustnej. Z racji specjalizacji, chirurg stomatolog wykonuje zabieg resekcji szczęki, żuchwy, przygotowuje wyrostek zębodołowy do założenia wszczepów śródkostnych, a następnie je sam wstawia, a w razie konieczności dokona sterowanej regeneracji kości z wyrostka zębodołowego.

Nie można także pominąć powszechnie znanych zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej, wśród których znajdują się zabiegi wstawiania implantów zębów, a także leczeń w sytuacji wszelkiego typu złamań, nie tylko zębów, lecz także wyrostka zębodołowego, oraz wyrostka kłykciowego żuchwy. Wiedza z zakresu radiologii przydatna jest podczas diagnostyki, która przeprowadzana jest w oparciu o sprzęt radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Umożliwia to wykonywanie zdjęć rentgenowskich zębów, zgryzu, zatok obocznych nosa, a także zrobienia zdjęć pantomograficznych i telerengenogramów czaszki.

Oprócz tego, chirurg stomatolog swoją diagnostykę wspiera w oparciu o tomografię komputerową, rezonans magnetyczny oraz badanie USG, a więc powszechnie znane metody badań. W przypadku sprawdzenia w sposób dokładny i wyraźny systemu przewodów wyprowadzających ślinianki, wykorzystuje sjalografię. Można zatem śmiało uznać, iż chirurg stomatolog to specjalista o bardzo szerokim spectrum możliwości udzielenia pomocy medycznej. Dla osób niewtajemniczonych w szczegółową anatomię człowieka, kolejny raz okazuje się, jak wiele o swoim organizmie nie wiemy. Na szczęście są specjaliści, którzy wiedzą wystarczająco dużo, aby skutecznie nam pomóc w potrzebie.

Powrót

ul. Biskupa Kaczmarka 6A
25-022 Kielce

Blog

Rejestracja

Grażyna Sobczyk
lek. stom. specjalista ortodonta

Godziny przyjęć
Wt. i czw. 14.00 - 19.00
Środa 10.30 - 15.00

Kamil Sobczyk
lekarz dentysta,
Master di II Livello in Orthodontics

Godziny przyjęć
Pon. 14.00 - 19.00
Wt. 14.00 - 19.00
Czw. 14.00 - 19.00
Pt. 9.00 - 14.00
Wybrane soboty 9-14

Kamila Sobczyk
lekarz dentysta,
dyplomowany lekarz medycyny estetycznej

Godziny przyjęć
Wybrane soboty