Chirurgia szczękowo twarzowa – chirurg szczękowy – Kielce

Stomatologia to dziedzina medycyny, w obrębie której wyróżnić można liczne, znacząco różniące się od siebie specjalizacji. W zakres tej szerokiej dziedziny wchodzą bowiem zarówno stomatologia zachowawcza i protetyka stomatologiczna, jak i ortodoncja, endodoncja, a także dwie specjalizacje chirurgiczne, czyli chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa.

Choć często są one mylone, chirurgię stomatologiczną i szczękowo-twarzową odróżnia od siebie jasno zasięg. Podczas gdy specjalista zajmujący się pierwszą z nich skupia się wyłącznie na operacyjnym leczeniu jamy ustnej i okolic, drugi przeprowadza także operacje obejmujące część twarzową głowy oraz szyję.

Co istotne, chirurg szczękowo-twarzowy ma kompetencje do przeprowadzania zabiegów z dziedziny chirurgii stomatologicznej, jednak zależność ta nie działa w drugą stronę. Ponadto w zakres tej specjalizacji wchodzą specjalności takie jak traumatologia, onkologia czy chirurgia plastyczna.

Chirurga szczękowy – Kielce – Co wchodzi w zakres działań ?

Jak wspomnieliśmy, chirurg szczękowy ma kompetencje, aby przeprowadzać zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej takie jak chirurgiczne ekstrakcje zębów, odsłanianie zatrzymanych zębów, resekcje wierzchołka korzenia czy usuwanie zmian błony śluzowej. W zakres jego działań wchodzą także hemisekcje oraz chirurgiczne przygotowanie do leczenia protetycznego, jak również implantoprotetyka stomatologiczna, usuwanie torbieli twarzoczaszki oraz chirurgia periodontologiczna.

Ponadto chirurg szczękowy ze specjalnością z traumatologii zajmuje się także chirurgią urazową w obrębie tkanek miękkich oraz kości szczęki i twarzoczaszki, podczas gdy specjalista z dziedziny chirurgii onkologicznej odpowiada za leczenie łagodnych i niektórych złośliwych nowotworów zlokalizowanych w jamie ustnej, jak również za zabiegi rekonstrukcyjne u pacjentów po przebytych nowotworach.

Chirurgia szczękowo twarzowa kielce

Chirurg szczękowo-twarzowy może zajmować się także operacyjnym leczeniem wad zgryzu oraz innych wad rozwojowych. W zakres jego kompetencji wchodzą również zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej oraz ortognatyki, czyli dziedziny zabiegów, które mają na celu skorygowanie rysów twarzy dzięki korekcji układu kości szczęki i twarzoczaszki bez naruszania powierzchni skóry.

Ta dziedzina medycyny jest zatem naprawdę szeroka, co oznacza, że specjalizujący się w niej chirurg musi posiadać szeroką wiedzę oraz doświadczenie nie tylko z zakresu stomatologii, lecz również z dziedzin takich jak onkologia, chirurgia ogólna czy chirurgia plastyczna. Ze względu na działanie w obrębie narządów wzroku i słuchu, a także w bezpośrednim sąsiedztwie mózgoczaszki niezbędna jest tu także wiedza laryngologiczna, okulistyczna i neurochirurgiczna.

Powrót

ul. Biskupa Kaczmarka 6A
25-022 Kielce

Blog

Rejestracja

Grażyna Sobczyk
lek. stom. specjalista ortodonta

Godziny przyjęć
Wt. i czw. 14.00 - 19.00
Środa 10.30 - 15.00

Kamil Sobczyk
lekarz dentysta,
Master di II Livello in Orthodontics

Godziny przyjęć
Pon. 14.00 - 19.00
Wt. 14.00 - 19.00
Czw. 14.00 - 19.00
Pt. 9.00 - 14.00
Wybrane soboty 9-14

Kamila Sobczyk
lekarz dentysta,
dyplomowany lekarz medycyny estetycznej

Godziny przyjęć
Wybrane soboty