Leczenie zębów pod narkozą – Kielce

Jednorazowo można znieczulić pacjenta nawet do sześciu godzin. W tym czasie można poddać go kompleksowemu leczeniu stomatologicznemu, obejmującemu leczenie zachowawcze, protetyczne, endodentyczne, a nawet chirurgiczne czy implantologiczne.

Wbrew wielu nieprzychylnym opiniom, zabieg wykonany pod narkozą jest w pełni bezpieczny, ale przy wyborze placówki medycznej trzeba pamiętać o wybraniu takiej, która ma najlepsze zaplecze anestezjologiczne.

Leczenie zębów pod narkozą – Kielce

W znieczulenie ogólnym, czyli właśnie pod narkozą, wykonuje się zabiegi u pacjentów wykazujących objawy dentofobii – czyli panicznego lęku przed leczeniem dentystycznym, którego nie są w stanie opanować.

Jest to też jedyna możliwość przeprowadzenia różnych zabiegów u pacjentów upośledzonych, z którymi kontakt jest utrudniony lub niemożliwy oraz cierpiących na niektóre choroby. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań do podania narkozy, wówczas zabieg jest całkowicie bezpieczny, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Narkoza nie budzi pozytywnych skojarzeń i to w pełni zrozumiałe – mamy przed oczami salę operacyjną i poważne zabiegi. Oczywiście również przy wykonywaniu zabiegów dentystycznych w znieczuleniu ogólnym muszą zostać spełnione bardzo rygorystyczne warunki, zarówno higieniczne, jak i związane z kompetencjami personelu czy wyposażeniem sali. To niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo. Podczas takiego zabiegu na sali obecne są dwa zespoły – stomatologiczny oraz anestezjologiczny, w skład których wchodzą lekarze – anestezjolog i stomatolog oraz asystentka stomatologiczna i pielęgniarka anestezjologiczna.

Powrót

ul. Biskupa Kaczmarka 6A
25-022 Kielce

Rejestracja

Grażyna Sobczyk
lek. stom. specjalista ortodonta

Godziny przyjęć
Wt. i czw. 14.00 - 19.00
Środa 10.30 - 15.00

Kamil Sobczyk
lekarz dentysta

Godziny przyjęć
Wt. 14.00 - 19.00
Środa 10.30 - 15.00
Czw. 16.00 - 19.00