RTG

Dla komfortu naszych Pacjentów dysponujemy pełną diagnostyką obrazową używaną w stomatologii i ortodoncji, co pozwala dokonać na miejscu wszelkich dodatkowych badań niezbędnych w dalszym leczeniu.

Pacjenci z innych gabinetów ze skierowaniem są przyjmowani po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie.

Wykonujemy m.in.:

  • zdjęcia zębowe
  • zdjęcia pantomograficzne
  • zjęcia cefalometryczne

 

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko
GABINET ORTODONTYCZNY GRAŻYNA SOBCZYK
bp. Kaczmarka 6A
25-022 Kielce

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 / zgodnie z art. 32c pkt.2 

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie ŚPWIS nr SEXVIa.9026.15.2015 z dn. 30.06.2015/ stomatologiczny wewnątrzustny: Expert DC oraz stomatologiczny panoramiczny: GXDP-700
  • uruchamianiu pracowni decyzja ŚPWIS nr SEXVIa.9026.15.2015 z dn. 29.06.2015

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie przekroczyła 1 mSv;

Jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych. Pomiary dozymetryczne zostały wykonana przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na etapie wydawania zezwolenia. Wszystkie wyniki są poniżej wartości granicznych określonych w przepisach. 

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy Prawo Atomowe / Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 / – dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi w ciągu roku kalendarzowego:

– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga: 

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące / Dz. U. 2021 poz. 1657/ na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że wyżej wymieniona działalność , w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

Powrót

ul. Biskupa Kaczmarka 6A
25-022 Kielce

Blog

Rejestracja

Grażyna Sobczyk
lek. stom. specjalista ortodonta

Godziny przyjęć
Wt. i czw. 14.00 - 19.00
Środa 10.30 - 15.00

Kamil Sobczyk
lekarz dentysta,
Master di II Livello in Orthodontics

Godziny przyjęć
Pon. 14.00 - 19.00
Wt. 14.00 - 19.00
Czw. 14.00 - 19.00
Pt. 9.00 - 14.00
Wybrane soboty 9-14

Kamila Sobczyk
lekarz dentysta,
dyplomowany lekarz medycyny estetycznej

Godziny przyjęć
Wybrane soboty